سبک MEI-DO RYU کاراته – کاتا Kanku Dai

سبک MEI-DO RYU کاراته – کاتا Kanku Dai – d2
۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سبک MEI-DO RYU کاراته – کاتا Heisei Nidan
۱۳۹۸/۰۶/۱۲
نمایش همه

سبک MEI-DO RYU کاراته – کاتا Kanku Dai

پاسخی بگذارید