ز نیرو بود مرد را راستی

ز سستی کژی زاید و کاستی


درباره ما

به تمرین کاراته با ما در قرنطینه بپیوندید.

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به صورت زنده در صفحه اینستاگرام با هم کاراته خواهیم کرد.

استاد بزرگ مشفق را در آکادمی می دو ریو دنبال کنید.

سه حلقه هنرهای رزمی


در Mei-Do Ryu ما سه حلقه هنرهای رزمی را آموزشی می‌دهیم.


برنامه کلاس‌ها