حلقه کمیته چیست؟

نحوه پیوستن به باشگاه چگونه است؟
۱۳۹۳/۰۲/۱۷
حلقه کاتا چیست؟
۱۳۹۳/۰۲/۱۹
نمایش همه

حلقه کمیته چیست؟

در هنر رزمی " کاراته – دو" اصیل  برای دستیابی به مهارتهای فنی در مبارزه ( کومیته) روشهای دقیقی را باید اموخت و پیروی کرد و با بهره گیری از تجارب اساتید قدیم و همچنین تحولات منطقی و معقول صاحبنظران عصر حاضر در این امر مهم گامهای موثر و پرباری برداشت.

از انجا که پیشرفت در امر " کو میته " نیاز به دانش تئوری و بخصوص عملی دارد هنر جوی کاراته – دو ( کاراته کا) در کسب تجارب ممتد و دراز مدت خود در ( دو جو ) با انواع بسیار متنوعی از نبرد های قرار دادی ( ایپن – سانبن - ... کو میته ) اشنا میشود که از بسیاری از جهات ضروری- مفید و قابل اهمیت هستند.

در این مرحله از تجارب خود – کومیته قرار دادی- هنر جو با کمک هنر جوئی دیگر فنون مختلف حمله و دفاع را طبق الگوی ارائه شده توسط مربی مسئول – با رعایت کامل اصول ایمنی و حفظ حرمت یکدیگر- همانند یک نبرد تمام عیار صادقانه و با جدیت کامل باجرا در میاورد.

بخش نبردهای قرار دادی نقش بسیار مهم و پرباری در رشد جسمی و روحی / روانی هنر جو ایفا میکند بشرط انکه نکات ذکر شده را با جدییت رعایت و به مرحله اجرا در بیاورد.

پاسخی بگذارید