حلقه کاتا چیست؟

حلقه کمیته چیست؟
۱۳۹۳/۰۲/۱۸
حلقه کی هون چیست؟
۱۳۹۴/۰۹/۱۹
نمایش همه

حلقه کاتا چیست؟

از دیگر خصوصیات مهم نبردهای قرار دادی نقش بوجود اورنده ان در ترکیب ( کمپوزیسیون )منظم و خاصی است بنام "کاتا"  که در مجموعه تمرینات کلیه مدارس و سبکهای کاراته- دو از اهمیت ویژه برخوردار است.

در " کاراته – دو" مدارس متعددی وجود دارند که به تبعیت از پایه گذاران ان از طرز تفکر و بینشی خاص پیروی کرده و به هنر جویان خود انرا منتقل میکنند.

وجوه تمایز این مدارس ( ریو ) از یکدیگر ترکیباتی هستند بنام " کاتا " که با در نظر گرفتن اصولی دقیق – از جنبه های مختلف جسمی / هنری / روحی روانی / ریتم/ ترکیب متوازن وهماهنگ تکنیکهای گوناگون با یکدیگر / تکنیکهای  تنفسی دقیق ... توسط بنیانگذار ان مدرسه / سبک ( ریو / استایل) طراحی وخلق شده و مورد استفاده هنر جویان ان سبک قرار میگیرد.

لذا بعد از اشاره  کوتاه به مبحث " کو میته" حلقه دوم متصل به این مجموعه را میتوان چنین تعریف نمود:

" کاتا ترکیبی است دقیق از مجموعه  کو میته های قرار دادی در مقابله با تعداد مهاجمین غیابی  در زوایای مختلف و از پیش طراحی شده که  طبق بینش و فلسفه وجودی هر مدرسه ( ریو )  توسط بنیانگذار ان خلق  و به اجرا گذاشته میشود ".

لازم به یاد اوری است که تعداد کاتاها در مدارس اصیل متفاوت بوده و از حداقل هشت (سبکهای اوکیناوایی) و حد اکثر بیست وشش ( سبکهای ژاپنی – شوتوکان) کاتا با بینش و فلسفه ای مشخص بر هر سبک تشکیل میشود.

بحث بسیار مفید و جالب در مورد چگونگی طراحی و ترکیب یک کاتا و همزادان ان در سبک های مختلف از حوصله این نوشتار خارج بوده و انشاالله انرا به زمان و مکانی دیگر وعده میدهیم

پاسخی بگذارید