مرامنامه MEI-DO RYU

نحوه پیوستن به باشگاه چگونه است؟
۱۳۹۳/۰۲/۱۷
نمایش همه

مرامنامه MEI-DO RYU

مرام نامه

۱- تلاش وممارست برای رسیدن به کمال

۲- پایداری و دفاع از حق و حقیقت

۳- تقویت اراده وانگیزه در عمل

۴- احترام و رعایت اصول اخلاقی صحیح

۵- مبارزه با نفس و غرور کاذب

پاسخی بگذارید