سبک MEI-DO RYU کاراته – کاتا Heisei Sandan

معرفی حلقه های هنرهای رزمی
۱۳۹۴/۰۹/۱۹
سبک MEI-DO RYU کاراته – کاتا Heisei Shodan
۱۳۹۸/۰۶/۱۲
نمایش همه

سبک MEI-DO RYU کاراته – کاتا Heisei Sandan

پاسخی بگذارید